Roma

Roma E Anlaml覺s覺 Nedir?

Roma kelimesinin e anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

 • Kayser
 • D羹zenleme G繹nder

  Kelime e anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

  Roma ve E Anlamlar覺 Hakk覺nda

  Roma kelimesi, genellikle 襤talya’n覺n bakenti Roma ehrini ifade etmek i癟in kullan覺lan bir terimdir. Ancak ayn覺 zamanda “g繹癟ebe” anlam覺na gelen bir terim olarak da kullan覺lmaktad覺r. “Roma” kelimesi, Romani halk覺n覺 ya da bu halk覺n kulland覺覺 dili ifade etmek i癟in de kullan覺lmaktad覺r. Bu anlam覺yla “roma” kelimesi, genellikle Avrupa’da yaayan ve g繹癟ebe yaam tarz覺n覺 s羹rd羹ren Romani halk覺 i癟in kullan覺lmaktad覺r.

  G繹sterim 襤statistii

  0

  Toplam
  G繹sterim

  0

  30 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  7 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  24 Saatlik
  G繹sterim

  Kelime Ara