Oya

Oya E Anlaml覺s覺 Nedir?

Oya kelimesinin e anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

 • Mekik
 • D羹zenleme G繹nder

  Kelime e anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

  Oya ve E Anlamlar覺 Hakk覺nda

  “Oya” kelimesi, el ii ve dantel gibi s羹slemelerde kullan覺lan k羹癟羹k motifler anlam覺na gelmektedir. Bu motifler genellikle ince ip veya ipliklerle yap覺larak kuma kenarlar覺na veya 羹r羹nlerin 羹zerine ilenir. Oya ii, T羹rk el sanatlar覺ndan biridir ve genellikle el emei ile 繹zenle yap覺lan bir s羹sleme tekniidir. Oya ii, geleneksel olarak T羹rk kad覺nlar覺n覺n k覺yafetlerini, ba繹rt羹lerini ve dier tekstil 羹r羹nlerini s羹slemek amac覺yla kullan覺lm覺t覺r. Bug羹n ise oya ilemeleri, pek 癟ok farkl覺 羹r羹nde ve tasar覺mda kullan覺larak modern bir g繹r羹n羹m kazanm覺t覺r.

  G繹sterim 襤statistii

  0

  Toplam
  G繹sterim

  0

  30 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  7 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  24 Saatlik
  G繹sterim

  Kelime Ara