Anadolu

Anadolu E Anlaml覺s覺 Nedir?

Anadolu kelimesinin e anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

 • K羹癟羹k Asya / Rum
 • D羹zenleme G繹nder

  Kelime e anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

  Anadolu ve E Anlamlar覺 Hakk覺nda

  Anadolu, T羹rkiye’nin bat覺s覺nda yer alan ve genellikle Orta Dou ve Balkanlar aras覺nda bir k繹pr羹 konumunda bulunan tarihi bir corafyad覺r. Anadolu’nun tarihi, binlerce y覺l 繹ncesine dayanmaktad覺r ve 癟eitli medeniyetlere ev sahiplii yapm覺t覺r. Bu medeniyetler aras覺nda Hititler, Frigler, Lidyal覺lar, Persler, Romal覺lar, Bizansl覺lar ve Osmanl覺lar gibi 繹nemli uygarl覺klar bulunmaktad覺r. Ge癟miten g羹n羹m羹ze kadar bir癟ok k羹lt羹rel etkileimin yaand覺覺 Anadolu, zengin bir tarihe ve mirasa sahiptir. Ayr覺ca doal g羹zellikleri ve corafi 癟eitliliiyle de dikkat 癟eken Anadolu, turizm a癟覺s覺ndan da 繹nemli bir potansiyele sahiptir.

  G繹sterim 襤statistii

  0

  Toplam
  G繹sterim

  0

  30 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  7 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  24 Saatlik
  G繹sterim

  Kelime Ara