Aksiyom

Aksiyom E Anlaml覺s覺 Nedir?

Aksiyom kelimesinin e anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

 • belit
 • D羹zenleme G繹nder

  Kelime e anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

  Aksiyom ve E Anlamlar覺 Hakk覺nda

  Aksiyom, matematik ve felsefe alanlar覺nda kullan覺lan bir kavram olup, doru kabul edilen ve ispat gerektirmeyen temel 繹nermelerdir. Aksiyomlar, bir teoremin temelini oluturur ve dier t羹m teoremler bu aksiyomlara dayand覺r覺larak ispatlan覺r. Aksiyomlar, bir sistemde ge癟erli olan temel ger癟ekleri ifade eder ve doru olarak kabul edilir. Bu nedenle, aksiyomlar 羹zerine tart覺ma yap覺lmaz ve deitirilemezler. Aksiyomlar, matematiksel ve mant覺ksal d羹羹nce sistemlerinin temel talar覺d覺r.

  G繹sterim 襤statistii

  0

  Toplam
  G繹sterim

  0

  30 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  7 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  24 Saatlik
  G繹sterim

  Kelime Ara