Yarima

Yarima E Anlaml覺s覺 Nedir?

Yarima kelimesinin e anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

 • M羹sabaka
 • Yar覺覺m
 • Yar覺
 • Yetenek
 • Bilgi
 • Rekabet
 • D羹zenleme G繹nder

  Kelime e anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

  Yarima ve E Anlamlar覺 Hakk覺nda

  Yar覺ma, genellikle bir konuda bilgi veya beceri g繹sterisini i癟eren ve genellikle birincilik 繹d羹l羹 kazanmay覺 hedefleyen 癟eitli organizasyonlard覺r. Yar覺malar, 癟eitli alanlarda d羹zenlenebilir, 繹rnein spor, edebiyat, m羹zik, sanat, bilim, teknoloji gibi. Yar覺malar genellikle kat覺l覺mc覺lar覺n motive olmas覺n覺 salar, yeteneklerini gelitirmelerine yard覺mc覺 olur ve toplumda rekabetin artmas覺na katk覺 salar. Bir yar覺mada genellikle j羹ri 羹yeleri taraf覺ndan kat覺l覺mc覺lar覺n performans覺 deerlendirilir ve en iyiler 繹d羹llendirilir. Yar覺malarda baar覺 elde etmek i癟in kat覺l覺mc覺lar覺n emek harcamas覺, disiplinli olmalar覺 ve adil bir rekabet anlay覺覺na sahip olmalar覺 繹nemlidir. Yar覺malar genellikle hem elenceli hem de 繹retici bir amaca hizmet eder ve kat覺l覺mc覺lara kendilerini gelitirme f覺rsat覺 sunar.

  G繹sterim 襤statistii

  0

  Toplam
  G繹sterim

  0

  30 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  7 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  24 Saatlik
  G繹sterim

  Kelime Ara