Yanlar

Yanlar E Anlaml覺s覺 Nedir?

Yanlar kelimesinin e anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

 • Etraf
 • D羹zenleme G繹nder

  Kelime e anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

  Yanlar ve E Anlamlar覺 Hakk覺nda

  “Yanlar” kelimesi, bir nesnenin veya bir cismin her iki taraf覺n覺 veya kenarlar覺n覺 ifade eden bir terimdir. Genellikle bir nesnenin sa ve sol kenarlar覺 olarak da anla覺labilir. Yanlar, bir nesnenin d覺 hatlar覺n覺 oluturan unsurlard覺r ve nesnenin eklini belirleyen 繹nemli bir 繹edir. Yanlar, dikd繹rtgen, kare, 羹癟gen gibi geometrik ekillerde belirgin bir ekilde g繹r羹lebilir. Ayr覺ca yanlar, nesnenin simetrisini de ortaya koyabilir. Yanlar kelimesi, genellikle geometri, matematik ve nesnelerin tan覺mlanmas覺 gibi alanlarda s覺k癟a kullan覺l覺r. Yanlar, bir cismi tan覺mlarken 繹nemli bir role sahip olup, nesnenin genel yap覺s覺n覺 ve 繹zelliklerini belirtmede yard覺mc覺 bir terimdir.

  G繹sterim 襤statistii

  0

  Toplam
  G繹sterim

  0

  30 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  7 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  24 Saatlik
  G繹sterim

  Kelime Ara