Varolan

Varolan E Anlaml覺s覺 Nedir?

Varolan kelimesinin e anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

 • Kahin
 • D羹zenleme G繹nder

  Kelime e anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

  Varolan ve E Anlamlar覺 Hakk覺nda

  “Varolan” kelimesi, T羹rk癟e dilinde “mevcut olan, bulunan, varl覺kta olan” anlamlar覺na gelmektedir. Bu kelime genellikle bir eyin varl覺覺na, mevcudiyetine veya bulunmas覺na vurgu yapmak i癟in kullan覺l覺r. Bir eyin zaten var olduunu belirtmek i癟in “varolan” kelimesi tercih edilir. Bu kelime, bir durumun veya nesnenin hali haz覺rda mevcut olduunu vurgulamak amac覺yla da kullan覺labilir. Dolay覺s覺yla, varolan bir ey, u an itibariyle varl覺覺n覺 s羹rd羹ren veya mevcut olan bir nesne, durum veya kavram覺 ifade eder.

  G繹sterim 襤statistii

  0

  Toplam
  G繹sterim

  0

  30 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  7 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  24 Saatlik
  G繹sterim

  Kelime Ara