Usare

Usare E Anlaml覺s覺 Nedir?

Usare kelimesinin e anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

 • z Su
 • D羹zenleme G繹nder

  Kelime e anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

  Usare ve E Anlamlar覺 Hakk覺nda

  Usare kelimesi, 襤talyanca k繹kenli bir kelimedir ve “kullanmak” anlam覺na gelmektedir. Bu kelime genellikle g羹nl羹k yaamda s覺k癟a kar覺la覺lan ve yayg覺n olarak kullan覺lan bir fiildir. 襤nsanlar g羹nl羹k hayatta bir癟ok farkl覺 nesneyi veya eylemi ger癟ekletirirken usare fiilini kullan覺rlar. Bu fiil, bir eyin belirli bir amaca uygun olarak kullan覺lmas覺 anlam覺na gelir. Usare kelimesi, 襤talyanca k繹kenli olmas覺na ramen g羹n羹m羹zde 癟ou dilde kullan覺lmaktad覺r ve kullan覺m alan覺 olduk癟a geni bir kelimedir.

  G繹sterim 襤statistii

  0

  Toplam
  G繹sterim

  0

  30 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  7 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  24 Saatlik
  G繹sterim

  Kelime Ara