Teknokrasi

Teknokrasi E Anlaml覺s覺 Nedir?

Teknokrasi kelimesinin e anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

 • Uygulay覺mc覺erki
 • D羹zenleme G繹nder

  Kelime e anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

  Teknokrasi ve E Anlamlar覺 Hakk覺nda

  Teknokrasi, y繹netimin teknik uzmanlar taraf覺ndan ger癟ekletirildii bir sistemdir. Bu sistemde, karar alma s羹re癟lerinde bilimsel ve teknik bilgiye dayal覺 olan uzmanlar y繹netimi elde tutarlar. Teknokrasi, genellikle uzmanlar覺n demokratik se癟im yoluyla veya atanma yoluyla y繹netimi ele ge癟irmesi ile ger癟ekleir. Bu ekilde, 羹lkenin veya kurumun y繹netiminde belirleyici rol oynayan teknik uzmanlar, politik liderlerden farkl覺 olarak, daha 癟ok bilgi ve beceriye dayal覺 kararlar al覺rlar. Teknokrasi, h覺zl覺 ve etkili karar alma yetenei ile 繹ne 癟覺kar ve politik manip羹lasyon riskini azaltabilir. Bununla birlikte, teknokrasinin demokratik s羹re癟lere zarar verebilecei ve toplumsal kat覺l覺m覺 k覺s覺tlayabilecei eletirileri de bulunmaktad覺r.

  G繹sterim 襤statistii

  0

  Toplam
  G繹sterim

  0

  30 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  7 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  24 Saatlik
  G繹sterim

  Kelime Ara