Talebenin

Talebenin E Anlaml覺s覺 Nedir?

Talebenin kelimesinin e anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

 • renci
 • D羹zenleme G繹nder

  Kelime e anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

  Talebenin ve E Anlamlar覺 Hakk覺nda

  Talebenin, 繹renci anlam覺na gelen bir kelime olduunu belirtmek gerekir. Bu kelime genellikle 繹renciler aras覺nda kullan覺lan bir terimdir ve 繹renciler aras覺ndaki konumalarda s覺k癟a kar覺m覺za 癟覺kar. Talebenin e anlaml覺s覺 ise “繹renci” olarak ifade edilebilir. Yani talebe kelimesi, “繹renci” kelimesinin kar覺l覺覺d覺r. Bu y羹zden bu iki kelime aras覺nda anlam bak覺m覺ndan b羹y羹k bir fark bulunmamaktad覺r. Talebe kelimesi, 繹zellikle eski klasik T羹rk癟e metinlerde daha s覺k kullan覺lan bir terim olsa da g羹n羹m羹zde de hala yayg覺n olarak kullan覺lmaktad覺r. Bu nedenle talebenin e anlaml覺s覺 olan 繹renci kelimesi daha g羹nl羹k bir dilde tercih edilmektedir.

  G繹sterim 襤statistii

  0

  Toplam
  G繹sterim

  0

  30 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  7 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  24 Saatlik
  G繹sterim

  Kelime Ara