Raca

Raca E Anlaml覺s覺 Nedir?

Raca kelimesinin e anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

 • Mihrace
 • D羹zenleme G繹nder

  Kelime e anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

  Raca ve E Anlamlar覺 Hakk覺nda

  “Raca” kelimesi, Arap癟a k繹kenli bir terim olup T羹rk癟ede “ay覺p, aa覺l覺k, ahlaks覺z” gibi anlamlara gelmektedir. Genellikle kaba ve hakaretamiz bir ekilde kullan覺lan bu kelime, kar覺 taraf覺 k羹癟羹msemek veya aa覺lamak amac覺yla kullan覺lmaktad覺r. Kelime, genellikle argo ve samimi olmayan ifadelerde yer almakta ve kar覺s覺ndaki kiiyi incitmek amac覺yla kullan覺lmaktad覺r. Kelimenin kullan覺m覺, kar覺s覺ndaki kiinin duygular覺n覺 incitebilecei i癟in dikkatli olunmas覺 gerekmektedir.

  G繹sterim 襤statistii

  0

  Toplam
  G繹sterim

  0

  30 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  7 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  24 Saatlik
  G繹sterim

  Kelime Ara