Plebisit

Plebisit E Anlaml覺s覺 Nedir?

Plebisit kelimesinin e anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

 • Halkoylamas覺
 • D羹zenleme G繹nder

  Kelime e anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

  Plebisit ve E Anlamlar覺 Hakk覺nda

  Plebisit, halk覺n 羹zerinde belirli bir konuda g繹r羹 bildirmesi amac覺yla yap覺lan oylamad覺r. Plebisitler genellikle referandum veya halk oylamas覺 olarak da adland覺r覺l覺r. Bu t羹r oylamalarla, halk覺n fikirleri ve tercihleri dorudan al覺narak siyasi kararlar覺n al覺nmas覺nda ve halk覺n kat覺l覺m覺n覺n salanmas覺nda 繹nemli bir rol oynar. Plebisitler, demokratik bir s羹recin bir par癟as覺 olarak 癟eitli 羹lkelerde d羹zenli olarak yap覺lmaktad覺r.

  G繹sterim 襤statistii

  0

  Toplam
  G繹sterim

  0

  30 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  7 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  24 Saatlik
  G繹sterim

  Kelime Ara