Odal覺k

Odal覺k E Anlaml覺s覺 Nedir?

Odal覺k kelimesinin e anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

 • 襤kbal
 • Padiah
 • D羹zenleme G繹nder

  Kelime e anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

  Odal覺k ve E Anlamlar覺 Hakk覺nda

  Odal覺k kelimesi genellikle Osmanl覺 襤mparatorluu d繹neminde kullan覺lan bir terimdir. Odal覺k, sarayda yaayan gen癟 ve g羹zel k覺zlara verilen bir unvand覺r. Bu k覺zlar, haremde padiaha veya dier erkeklere hizmet etmek 羹zere yetitirilirdi. Odal覺klar genellikle eitimli ve sanata yetenekli olurlard覺. G羹n羹m羹zde ise odal覺k kelimesi genellikle tarih kitaplar覺 ve belgelerinde kar覺m覺za 癟覺kar ancak kullan覺m覺 olduk癟a s覺n覺rl覺d覺r.

  G繹sterim 襤statistii

  0

  Toplam
  G繹sterim

  0

  30 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  7 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  24 Saatlik
  G繹sterim

  Kelime Ara