Kesirli

Kesirli E Anlaml覺s覺 Nedir?

Kesirli kelimesinin e anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

 • Bu癟uklu
 • D羹zenleme G繹nder

  Kelime e anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

  Kesirli ve E Anlamlar覺 Hakk覺nda

  Kesirli kelimesi, matematik terimi olarak kullan覺lan bir terimdir. Kesirli, bir veya daha fazla tam say覺n覺n b繹l羹nerek elde edilen ve pay ve payda olmak 羹zere iki par癟adan oluan say覺lard覺r. Kesirli say覺lar kesirlerle ifade edilir ve genellikle ondal覺k k覺sm覺 bulunmayan say覺lar覺 ifade etmek i癟in kullan覺l覺r. Kesirli say覺lar kesin bir deeri olmayan, kesretli say覺lard覺r. Bu say覺lar genellikle kesirlerle ifade edilirler ve ondal覺k deeri belirli olan ama ondal覺k ifade olmayan say覺lard覺r.

  E anlam覺 ise, kesirli say覺 s繹zc羹羹ne e anlam olabilecek kelime “kesretli”dir. Kesretli kelimesi de kesirsiz anlam覺na gelmektedir. Kesretli olmak, b繹l羹nebilir, payla覺labilir anlam覺na gelir. Kesretli kelimelerinin tam z覺tt覺 say覺lar ve kelimeler kesirsiz yani kesretli olabilir. K覺sacas覺, kesirli ve kesretsiz, b繹l羹nebilirlik ve b繹l羹nemezlik durumlar覺n覺 belirtir.

  G繹sterim 襤statistii

  0

  Toplam
  G繹sterim

  0

  30 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  7 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  24 Saatlik
  G繹sterim

  Kelime Ara