Kaide

Kaide E Anlaml覺s覺 Nedir?

Kaide kelimesinin e anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

 • Ayakl覺k
 • Taban
 • Dura癟
 • Kal癟a
 • Kural
 • D羹zenleme G繹nder

  Kelime e anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

  Kaide ve E Anlamlar覺 Hakk覺nda

  Kaide, belirli bir d羹羹nce veya prensibi temsil eden bir kural veya ilkeyi ifade eder. Bir eyin temelini oluturan, 羹zerine ina edilen ve o eyin salaml覺覺n覺 koruyan unsurlar olarak da tan覺mlanabilir. Kaide, yap覺lar覺n veya d羹羹ncelerin dayand覺覺 salam bir zemin ya da temel olarak kabul edilir. Bir eyin doruluunu ve g羹venilirliini salamak i癟in kullan覺lan bir 繹l癟羹t veya ilke olarak da kar覺m覺za 癟覺kar.

  E anlam覺 ise temel, ilke, prensip, kural, esas gibi kelimeler olabilecei gibi, kurallar dizini, y繹nerge, standart, 繹l癟羹t gibi ifadeler de kullan覺labilir. Kaide kelimesi genellikle bir d羹羹nce veya inanc覺n temsil ettii ana ilkeyi vurgulamak i癟in kullan覺lan g羹癟l羹 bir terimdir.

  G繹sterim 襤statistii

  0

  Toplam
  G繹sterim

  0

  30 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  7 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  24 Saatlik
  G繹sterim

  Kelime Ara