Ebonit

Ebonit E Anlaml覺s覺 Nedir?

Ebonit kelimesinin e anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

 • Baams覺
 • D羹zenleme G繹nder

  Kelime e anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

  Ebonit ve E Anlamlar覺 Hakk覺nda

  “Ebonit”, doal olarak olumayan bir malzeme olan sentetik polimerden yap覺lan sert ve siyah renkli bir maddedir. Elektrik yal覺t覺m覺 salamas覺 ve kimyasal dayan覺kl覺l覺覺 nedeniyle genellikle elektrik ve elektronik end羹strisinde kullan覺lmaktad覺r. Ayr覺ca, d羹羹k maliyeti ve dayan覺kl覺l覺覺 sebebiyle de tercih edilen bir malzemedir. Temizlemesi kolay olmas覺 ve 癟eitli ekillerde kal覺planabilmesi de ebonitin avantajlar覺 aras覺ndad覺r.

  G繹sterim 襤statistii

  0

  Toplam
  G繹sterim

  0

  30 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  7 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  24 Saatlik
  G繹sterim

  Kelime Ara