Ebe

Ebe E Anlaml覺s覺 Nedir?

Ebe kelimesinin e anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

 • Nine
 • Oyun Ebesi
 • D羹zenleme G繹nder

  Kelime e anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

  Ebe ve E Anlamlar覺 Hakk覺nda

  “Ebe” kelimesi, genellikle halk aras覺nda kullan覺lan ve kad覺n doum yard覺mc覺s覺 anlam覺na gelen bir terimdir. Ebelik meslei, anne adaylar覺n覺n doum ve doum sonras覺 s羹recinde yard覺mc覺 olan, sal覺k alan覺nda 繹nemli bir rol 羹stlenen bir meslektir. Ebe, gebeliin takibi, doum esnas覺nda annenin ve bebein sal覺k durumunu kontrol etme, doum s覺ras覺nda annenin doru ekilde nefes almas覺n覺 salama, doum sonras覺 annenin ve bebein bak覺m覺n覺 yapma gibi bir癟ok 繹nemli g繹revi yerine getirir. Ebelik, anne ve bebeklerin sal覺kl覺 bir ekilde doum s羹recini atlatmalar覺na yard覺mc覺 olur. Bu sebeple ebelik meslei, sal覺k alan覺nda 繹nemli bir yere sahiptir.

  G繹sterim 襤statistii

  0

  Toplam
  G繹sterim

  0

  30 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  7 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  24 Saatlik
  G繹sterim

  Kelime Ara