Atik

Atik E Anlaml覺s覺 Nedir?

Atik kelimesinin e anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

 • At覺lan
 • At覺lm覺
 • D羹zenleme G繹nder

  Kelime e anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

  Atik ve E Anlamlar覺 Hakk覺nda

  At覺k, bir ilem sonucunda ortaya 癟覺kan ve art覺k kullan覺lmayan her t羹rl羹 madde veya malzemeyi ifade eder. At覺klar genellikle 癟繹p olarak adland覺r覺l覺r ve doaya zarar verirler. At覺klar覺n doru bir ekilde y繹netilmesi, geri d繹n羹羹m ve yeniden kullan覺m gibi y繹ntemlerle 癟evreye verilen zarar覺n en aza indirilmesine yard覺mc覺 olur. Geri d繹n羹羹m, at覺klar覺n tekrar kullan覺ma kazand覺r覺lmas覺 ilemidir ve doal kaynaklar覺n korunmas覺na yard覺mc覺 olur. At覺klar覺n kontrol alt覺nda tutulmas覺 ve 癟evreye en az zarar verilmesi i癟in her bireyin bu konuda duyarl覺 olmas覺 ve doru at覺k y繹netimine dikkat etmesi 繹nemlidir.

  G繹sterim 襤statistii

  0

  Toplam
  G繹sterim

  0

  30 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  7 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  24 Saatlik
  G繹sterim

  Kelime Ara