Alt

Alt E Anlaml覺s覺 Nedir?

Alt kelimesinin e anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

 • madun
 • D羹zenleme G繹nder

  Kelime e anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

  Alt ve E Anlamlar覺 Hakk覺nda

  “Alt” kelimesi genellikle “alternatif” anlam覺nda kullan覺lan bir kelimedir. Bir eyin alternatifi veya se癟enekleri aras覺nda ge癟erli olan anlam覺n覺 ta覺r. rnein, “alt覺n” kelimesi sar覺 rengi olan bir metali ifade ederken, “alt etmek” ifadesi birinin 羹st羹nl羹羹n羹 kabul etmek anlam覺na gelir. Genellikle kar覺lat覺rma yaparken veya bir se癟enek sunarken kullan覺lan bir terimdir. Bu y羹zden, “alt” kelimesi genellikle bir eyin dierine tercih edilen veya bir alternatifi olarak kullan覺lan anlam覺yla kar覺m覺za 癟覺kar.

  G繹sterim 襤statistii

  0

  Toplam
  G繹sterim

  0

  30 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  7 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  24 Saatlik
  G繹sterim

  Kelime Ara