Ad tamlamas覺

Ad tamlamas覺 E Anlaml覺s覺 Nedir?

Ad tamlamas覺 kelimesinin e anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

 • 襤sim Tamlamas覺
 • D羹zenleme G繹nder

  Kelime e anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

  Ad tamlamas覺 ve E Anlamlar覺 Hakk覺nda

  Ad tamlamas覺, bir ismi belirli veya belirsiz bir bi癟imde niteleyen ve isim c羹mlesinin 繹znesi veya nesnesi olarak kullan覺lan bir kelime grubudur. Birden fazla kelimenin bir araya gelerek yeni bir anlam oluturduu bu yap覺da, genellikle ilk kelime isim olurken dier kelimeler bu ismi tan覺mlamak i癟in kullan覺l覺r. T羹rk癟e dilinde genellikle s覺fatlar, zamirler, 繹n adlar veya zarflar ad tamlamas覺 oluturmak i癟in kullan覺l覺r. Ad tamlamalar覺, dilimizde c羹mleleri daha anla覺l覺r ve detayl覺 hale getirmek i癟in 繹nemli bir rol oynar. Bu yap覺da kullan覺lan kelimeler aras覺nda belirli bir iliki bulunabilir veya herhangi bir ba olmadan yan yana gelebilir. Dilbilgisel olarak 繹nemli bir yap覺 olan ad tamlamas覺, okuyuculara tam olarak neyden bahsedildiini anlamak i癟in kritik bir role sahiptir.

  G繹sterim 襤statistii

  0

  Toplam
  G繹sterim

  0

  30 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  7 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  24 Saatlik
  G繹sterim

  Kelime Ara