Aborjin

Aborjin E Anlaml覺s覺 Nedir?

Aborjin kelimesinin e anlaml覺lar覺 aa覺da listelenmitir:

 • Avustralya
 • D羹zenleme G繹nder

  Kelime e anlamlar覺nda yapmak istediiniz deiiklikleri bize g繹nderebilirsiniz.

  Aborjin ve E Anlamlar覺 Hakk覺nda

  Aborjin, Avustralya k覺tas覺nda bulunan yerli halklar覺 tan覺mlamak i癟in kullan覺lan bir kavramd覺r. Bu kavram, Avustralya’n覺n farkl覺 kabileleri ve toplumlar覺 aras覺nda ortak k羹lt羹rel, dini ve sosyal 繹zelliklere sahip olan yerli halklar覺 ifade etmektedir. Aborjinler, Avustralya’n覺n en eski yerli halk覺 olup, binlerce y覺ld覺r bu topraklarda yaamaktad覺rlar. Geleneksel yaam tarzlar覺n覺 s羹rd羹ren Aborjin halklar覺, doaya ve atalar覺ndan kalan k羹lt羹rel mirasa b羹y羹k 繹nem vermektedirler. Bug羹n hala Avustralya’n覺n farkl覺 b繹lgelerinde yaayan Aborjinler, hem kendi geleneksel yaam tarzlar覺n覺 s羹rd羹rmekte hem de modern d羹nyaya adapte olmaya 癟al覺maktad覺rlar.

  G繹sterim 襤statistii

  0

  Toplam
  G繹sterim

  0

  30 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  7 G羹nl羹k
  G繹sterim

  0

  24 Saatlik
  G繹sterim

  Kelime Ara